Linda Stæhr

Jeg skaber BEGEJSTRING og nye vinkler omkring opdragelse og samarbejde om de 0-6-årige for pædagogisk personale.

Det vil sige: MODET og REDSKABERNE til samarbejdet om børnene. Gennem oplæg, coaching, rådgivning og personaleforløb. Se også min side med familierådgivning og oplæg for småbørnsforældre Trivsel i familien

Nytænkning af samspillet med forældrene kan styrke forældrenes handlekompetencer overfor børnene

Samtidens forældre er præget af et enormt ansvar, en presset hverdag og mange modstridende meninger om det gode forældreskab. Pædagoger efterlyser ofte, at forældrene stiller tydeligere krav og sætter grænser for deres børn, men mangler en vej ind i den gode forældredialog om opdragelsen.

I dialogen med forældre reduceres pædagoger indimellem til alvidende opdragelseseksperter eller til en slags politibetjente omkring praktiske opgaver med tøj, madpakker med mere i det daglige. Men denne rollefordeling ødelægger den livsvigtige tillid i samarbejdet omkring opdragelsesopgaven.

At samarbejde forbyggende med forældrene (som børne- og ungepolitikken i Aarhus Kommune taler om), kræver en mere direkte og ligeværdig udveksling mellem forældre og pædagoger. Vi skal tale forældreevnen op, forholde os nysgerrigt og invitere til et samarbejdet, snarere end at give råd eller rette forældrene ind.

Pædagogisk konsulent Linda Stæhr giver konkrete løsninger og erfaringer til opgaven.

Historik

Siden 2014 har jeg tilbudt familierådgivning for forældre til 0-6-årige gennem samtaler og foredrag om opdragelse og familieliv. Siden januar 2016 har jeg også tilbudt personaleløsninger for pædagogisk personale i form af coaching, pædagogisk udvikling og foredrag om opdragelse, forældresamarbejde mm.

 

Share