Hvad er NLP

Neuro
Lingvistic
Programming

NLP

Neuro (Den måde vi sanser og oplever livet)
Lingvistic (Den måde vi italesætter/forholder os til livet)
Programming (Som resulterer i vores strategier og handlinger)

NLP er en psykologisk retning  (indenfor bl.a. rådgivning, coaching og terapi), der beskæftiger sig med, hvordan vores programmering i vores tanker (neuro) kan bearbejdes gennem samtale (lingvistik). Programmering er den måde hvorpå vores tanker og følelser arbejder i os. Fx de strategier vi anvender i vores liv, den måde vi "plejer" tænke om os selv og vores liv - og den måde vi opfatter verden på. Alt dette kan bearbejdes via samtale, så vi lettere kan opnå vores mål og forme livet, som vi ønsker det, med færre begrænsninger.

NLP's forudsætninger

Forkortet version af NLP's tilgang til terapi og coaching
1. Alle oplever verden på sin egen måde, og tolker dette (bevidst eller ubevidst) på baggrund af opvækst, tidligere erfaringer, andres fortolkninger, vores livssituation, vores rollemodeller osv. Dette vil præge vores konklusioner om livet. - Vi kan påvirke, hvordan vi oplever verden.
2. Der er en positiv intention bag al adfærd (der er altid en logik eller et formål, med det vi gør, også det der opleves negativt).
3. Kommunikation er ikke kun, hvad der bliver sagt, men også hvad der bliver hørt - hvilket kan være to forskellige ting.
4. Man kan efterligne og lære af andres måder at lykkes på.
5. Store udfordringer kan brydes ned i mindre og lettere dele.
6. Vi indeholder flere ressourcer til at løse egne udfordringer, end vi ofte er klar over. Disse ressourcer kan skabe positive forandringer i vores liv, hvis vi bruger dem aktivt.
7. At lave "fejl" en en god kilde til information om, hvad vi skal gøre i stedet.
8. Sind og krop påvirker hinanden.

Teoretisk set bygger NLP på

- Eksistentialismen: Vi fødes til fri vilje med frit valg, og dermed med personligt ansvar for eget liv og handlinger. Grundlæggende er forandring muligt.
- Strukturalisme: Bag alle fænomener findes et system/en struktur, som kan kan opdages gennem analyse. Fx bygger menneskelig handlinger på strategier, der kan undersøges og forandres.
- Konstruktivisme: Mennesker konstruerer sin egen opfattelse af virkeligheden - ingen oplever noget helt ens.
- Kypernetik: Handler om at enkeltdele i en helhed har en række lovmæssigheder og er indbydes afhængige. Fx kan man undersøge ens strategier og handlemønstre, men hvis man ønsker at ændre disse, skal forandringerne passe til ens personlighed for at virke.
- Fænomenologien: Den måde mennesker beskriver og deres liv og oplevelser snarere end som objektive sandheder der kan måles og vejes videnskabeligt.

NLP går ud fra at der altid er en positiv intention bag enhver handling, men skiller intention og adfærd, for ikke al adfærd er hensigtsmæssig.

Se desuden Dansk NLP instituts egen hjemmeside her.

Share