Om Linda Stæhr

Historik

Siden 2014 har jeg tilbudt familierådgivning for forældre til 0-6-årige gennem samtaler og foredrag om opdragelse og familieliv. Siden januar 2016 har jeg også tilbudt personaleløsninger for pædagogisk personale i form af coaching, pædagogisk udvikling og foredrag om opdragelse, forældresamarbejde mm.

Du kan finde mere på mine to andre hjemmesider her:

For forældre til 0-6-årige

Fagpersonen Linda Stæhr

  • Som Familierådgiver bygger jeg på min NLP uddannelse, på min pædagoguddannelse og på de erfaringer jeg har opbygget gennem mere end 7 år som pædagog. Hjemmesiden Trivsel i familien.dk fortæller meget mere om dette.  Du kan også finde gode råd på baby.dk, hvor jeg indtil for nyligt var ekspertrådgiver.
  • Som kommende NLP psykoterapeut (sep. 2018) er jeg uddannet indenfor samtaleterapi, coaching, systemisk teori, forandringsprocesser og i at hjælpe andre nå deres mål. Min uddannelse som psykoterapeut kræver 556 lektioners praktisk træning før certificering!
  • Som NLP Counselor er jeg uddannet i at hjælpe enkeltpersoner og grupper i nå deres mål, ændre dårlige vaner og få større gennemslagskraft. Uddannelsen kræver 383 lektioners praktisk coaching-træning før bevisudstedelse. Læs mere om NLP her.
  • Som Pædagog (uddannet i 2008 v. Jelling Seminarium) er det min store glæde og passion at støtte og styrke små børns muligheder i livet gennem trivsel, udvikling og samarbejde med deres familier. Min primære erfaring er fra 0-3 års området men jeg har ad to omgange været ansat som støttepædagog for børnehavebørn. En støttepædagog har det primære ansvar for et barn med særlige udfordringer, som skal håndteres gennem observation, udredning, indsats og samarbejde med familien, personalegruppen og eksterne fagfolk, fx psykologer og lærere.

Som privatperson er jeg:

  • Helt normal familiemor til to (fra 2012 og 2013). Jeg er gift med min dejlige mand Simon, og sammen har vi boet i Aarhus i 9. år og flytter til Rold Skov pr feb. 2018.
  • Praktisk, iderig og passioneret
  • Musisk og kreativt orienteret - forsøger altid at finde "rytmen" de ting der omgiver mig bl.a. i menneskers samspil og psyke.

Tilgang til andre

Min stil er konkret og konfronterende men venlig og imødekommende. Jeg VED at forandringer kræver både mod, styrke, tålmodighed og autoritet. Jeg ved også, at der er mange aspekter i dagligdagen, som modarbejder netop dette. Jeg sætter en ære i at se livet fra skæve vinkler og tænke ud af boksen. Teorien og etikken skal altid være i orden og min arbejdsmetode er positiv, jordnær og tilgængelig.

Jeg veksler meget bevidst mellem rådgivning og coaching alt efter, om der er brug for ideer og konkret viden eller I skal finde værdier og retning i jeres daglige omgang med hinanden. Som rådgiver er jeg kontant, praksisnær, støttende og ide-givende. Som coach er jeg tålmodig, opmuntrende og guidende.

Jeg håber du nu har fået et større indblik i hvem jeg er ved at læse "om Linda Stæhr". Hvis du ønsker at kontakte mig, kan du finde mine kontaktoplysninger her.

Du kan også finde min LinkedIn profil her.

NLP counselor

Følg med på min You tube side, hvor du kan finde de små-videoer jeg uploader efterhånden med præsentation af mig og af de emner jeg bl.a. beskæftiger mig med.

Share