Priser

Jeg skaber ny BEGEJSTRING og nye vinkler på samarbejde og opdragelse - og giver jer KONKRETE redskaber til at handle på det overfor børnene, i kollegafællesskabet og overfor forældrene. Herunder ser du mine priser:

Om Linda Stæhr

10% rabat på alt du bestiller efter første køb (undtaget coaching)

Alle priser er desuden ekskl. moms.

Rådgivning og Coaching af enkeltpersoner - 750 kr. pr time (første samtale gratis)

Kender du til afmagt, frustrationer, eller manglende retning i det daglige? Her finder du ny energi og nye muligheder. Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og udfordring - sammen finder vi vej.

Pædagogisk sparring - pr stue 1500 kr. for 1,5 time

Sidder du og dine kollegaer fast i en specifik sag med en familie, et barn eller en børnegruppe, hvor I ønsker at udvikle jer, få nye indsigter og styrke samarbejdet på stuen? Så er dette for jer.

Forældreoplæg - 2500 kr. for 1,5 timer

Nogle gange giver det noget ekstra når "en udefra" sætter ord på de vigtige aspekter i opdragelse. Jeg gør altid meget ud af refleksion og tid til spørgsmål undervejs - det er her viden og forandring virkelig får substans. 2500 kr for 1,5 timer inkl. sidemandssnak og tid til spørgsmål. Foredrag for flere institutioners forældre: 4800 kr.

Personaleoplæg 1,5-2 timer - 4800 kr.

For 4800 kr. får I et langt 2 timers inspirationsmøde i personalegruppen om fx samarbejde, forældre-dialog og anerkendende opdragelse med tid til gruppearbejde og spørgsmål.

3 Personaleoplæg (a' 3 x 1 times møder) - 8500kr.

For 8500 kr. kommer jeg forbi institutionens personalegruppe 3 gange ad 1 time, holder et lille oplæg og følger læringsprocessen tæt. Vil I udfordres og virkelig arbejde med den pædagogiske kultur, kommunikationen og samarbejdet, så er dette for jer.

Personaleoplæg for flere personalegrupper pris aftales

På en pædagogisk lørdag eller tilsvarende guider jeg alle dagtilbuddets personalegrupper over 3 timer. Ønsker I et fælles pædagogisk udgangspunkt i dagtilbuddet, så er dette for jer.

Nytænkning af samspillet med forældrene kan styrke forældrenes handlekompetencer overfor børnene

Samtidens forældre er præget af et enormt ansvar, en presset hverdag og mange modstridende meninger om det gode forældreskab. Pædagoger efterlyser ofte, at forældrene stiller tydeligere krav og sætter grænser for deres børn, men mangler en vej ind i den gode forældredialog om opdragelsen.

I dialogen med forældre reduceres pædagoger indimellem til alvidende opdragelseseksperter eller til en slags politibetjente omkring praktiske opgaver med tøj, madpakker med mere i det daglige. Men denne rollefordeling ødelægger den livsvigtige tillid i samarbejdet omkring opdragelsesopgaven.

At samarbejde forbyggende med forældrene (som børne- og ungepolitikken taler om), kræver en mere direkte og ligeværdig udveksling mellem forældre og pædagoger. Vi skal tale forældreevnen op, forholde os nysgerrigt og invitere til et samarbejdet, snarere end at give råd eller rette forældrene ind.

Pædagogisk konsulent Linda Stæhr giver konkrete løsninger og erfaringer til opgaven.

Share